Diweddariad am y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig (SEISS)

Mae ceisiadau am y trydydd grant SEISS bellach wedi cau. Y dyddiad olaf ar gyfer gwneud cais am y trydydd grant oedd 29 Ionawr 2021.

Cyhoeddir manylion am y pedwerydd grant ar 3 Mawrth 2021.

Ewch i wefan GOV.UK i gael gwybod mwy.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 15th Chwefror 2021