Paneli solar yn helpu Brickfab ym Mhont-y-pŵl i adeiladu dyfodol gwyrddach

Brickfab 4

Mae Brickfab, gweithgynhyrchydd arweiniol o gynnyrch parod ar gyfer diwydiant adeiladu tai y DU, yn adeiladu dyfodol gwyrddach iddo’i hun.

 Mae’r busnes arloesol, sy’n cyflogi chwe deg o bobl, yn dylunio, gweithgynhyrchu a chyflenwi bwâu parod, elfennau bric arbennig, simneiau, canopïau GRP a phaneli i gwmnïau mawr adeiladu tai yn y DU.

 Mae’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Nigel Watkins, yn dweud bod y cwmni yn cydnabod y rôl sydd angen iddo ei chwarae i leihau ei ôl troed carbon gan roddi’r amgylchedd ar y blaen. Mae wedi ychwanegu at gymwysterau gwyrdd drwy osod 170 o baneli solar yn ei ffatri ym Mhont-y-pŵl.

 DATGANIAD I’R WASG yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Chwefror 2021