South Wales Argus: Cynllun ffatri 'o'r radd flaenaf' i gwmni yng Nghwmbrân

Mae cynlluniau wedi cael eu cyflwyno i wneuthurwr yng Nghwmbrân symud i ffatri newydd “o'r radd flaenaf”, gan helpu i gadw tua 170 o swyddi â sgiliau yn y dref. Mae Crane Process Flow Technologies (Crane), sy'n cynhyrchu rhannau sy'n ymwneud â thriniaethau cemegol, mwyngloddio a dŵr, wedi'i leoli ar ei safle presennol ar Grange Road er 1934, ond dywedir bellach bod y cyfleuster yn 'heneiddio' ac nad yw'n darparu amodau gwaith "derbyniol" ”ar gyfer ei 170 o aelodau staff. Mae'r cwmni wedi ystyried safleoedd ledled y byd ar gyfer ei ganolfan newydd, ond cynllun i ailddatblygu tir gwag wrth ymyl ei gyfleuster presennol oddi ar Grange Road yw'r opsiwn a ffefrir. Mae'r datblygwyr Cedar Cwmbran Ltd wedi cyflwyno'r cynlluniau i adeiladu ffatri, swyddfeydd a mannau parcio newydd ar y safle - y mae'n berchen arni - ac i ymrwymo i brydles hirdymor ar gyfer y cyfleuster newydd.

Darllenwch mwy yn y South Wales Argus

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Chwefror 2021