Chwaraeon Cymru: CRONFA DARPARWYR PREIFAT Y SECTOR CHWARAEON

Mae Cronfa Darparwyr Preifat y Sector Chwaraeon yn cynnig cymorth ariannol i ddarparwyr preifat a masnachol. Nod y gronfa yw sicrhau bod busnesau preifat yn gallu dod allan o'r pandemig i barhau i ddarparu cyfleoedd sy'n cadw pobl yn actif ledled Cymru. 

Mae'r gronfa ar gyfer darparwyr preifat a masnachol sy'n darparu cyfleoedd gweithgarwch corfforol yn uniongyrchol i'r cyhoedd yng Nghymru (fel campfeydd masnachol, stiwdios dawns a ffitrwydd, darparwyr marchogaeth ceffylau, darparwyr chwaraeon modur, parciau sglefrio a pharciau trampolinio). 

Bydd grantiau o £5,000 a £15,000 (gan ddibynnu ar drosiant blynyddol) ar gael i'r rhai sy'n gallu dangos eu bod wedi profi colled net o weithrediadau a fyddai wedi digwydd yng Nghymru, ers mis Ebrill 2020, o ganlyniad i bandemig y coronafeirws.

Gellir gwneud ceisiadau i Gronfa Darparwyr Preifat y Sector Chwaraeon drwy wefan Chwaraeon Cymru o hanner dydd, ddydd Mawrth 9fed Chwefror 2021, tan 4pm ddydd Gwener 19eg Chwefror 2021.

Mwy o wybodaeth at Chwaraeon Cymru

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Chwefror 2021