Cyflymu Cymru i Fusnesau: Gweminarau newydd ac erthygl ar sut all BBChau sicrhau eu dyfodol wrth i werthiant ar-lein gynyddu

Gyda’r pandemig yn gorfodi siopau’r stryd fawr i gau eu drysau, mae busnesau wedi symud eu siopau ar-lein i fanteisio ar y £5.3 biliwn ychwanegol a gafodd ei wario ar-lein y llynedd. Ac nid yw’r parodrwydd hwn I wario wedi arafu eto, felly mae’n amser da i ddefnyddio technoleg ddigidol i greu arian a’i defnyddio fel pâr sbâr o ddwylo os yw eich staff ar y ffyrlo a’ch adnoddau ac amser yn brin.

Darllenwch yr erthygl atodedig am ragor o wybodaeth.

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau hefyd yn trefnu cyfres o weminarau newydd 

  • e-Fasnach yn sylfaenol
  • e-Fasnach Uwch
  • Gweithio’n Ddoethach, Gweithio’n Fwy Diogel (sylfaenol)
  • Gweithio’n Ddoethach, Gweithio’n Fwy Diogel (Uwch)
  • Darparu Cyrsiau ar-lein a Gwasanaethau Digidol

 Ewch i’w Tudalen Digwyddiadau am ddyddiadau a gwybodaeth bellach

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 26th Chwefror 2021