Masnachu gyda'r UE a Llinellau cymorth pontio'r UE

Canllawiau cam wrth Gam ar fewnforio ac allforio nwyddau rhwng Prydain Fawr a'r UE: Mae rheolau newydd ar gyfer mewnforio ac allforio nwyddau rhwng Prydain Fawr a gwledydd yn yr UE. Waeth a ydych yn cwblhau datganiadau tollau eich hun neu'n cael cyfryngwr i wneud hynny ar eich rhan, bydd y canllawiau hyn yn eich tywys chi drwy bob cam ac yn nodi eich opsiynau. 

 

Llinellau cymorth pontio’r UE

Mae rhestr o linellau cymorth llywodraeth y DU yn nhrefn thema a chamau allweddol ar gyfer busnesau wedi’i chyhoeddi, ac mae’r themau’n cynnwys:

  • Anifeiliaid
  • Data ac Eiddo Deallusol
  • Economi
  • Ffiniau (Mewnforio ac Allforio)
  • Pobl
  • Pysgod
  • Rhaglenni
  • Ynni

Mae rhifau’r llinell gymorth ar gael yma.  

Ffyhonnell: Busnes Cymru

https://businesswales.gov.wales/cy/news-events

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Chwefror 2021