Ydych chi'n gwneud y gorau o'ch Eiddo Deallusol?

Mae asedau ED MBaCh - hawlfraint, dyluniadau, nodau masnach neu batentau, yn cael adolygiadau drwy gymhorthdal gan Swyddfa Eiddo Deallusol y DU, mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru. P'un a oes angen i chi nodi hawliau ED sy'n bodoli yn eich busnes neu a hoffech gael mwy o werth o'r hawliau yr ydych eisoes yn berchen arnynt, bydd Arbenigwr ED annibynnol yn awgrymu sut y gallwch wella'r ffordd yr ydych yn rheoli'ch ED.

Mae'r SED yn talu mwy nag 80% o gost yr archwiliad. Am fwy o wybodaeth a fyddech cystal â chysylltu â: Innovation@gov.wales

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15th Ionawr 2021