Cyfnod Pontio'r UE: Dulliau ac awgrymiadau i allforwyr a chludwyr

Mae'r Adran Masnach Ryngwladol wedi datgelu offeryn newydd ar-lein ar gyfer allforwyr y DU. Mae Sut i Allforio Nwyddau (CHEG) yn darparu gwybodaeth benodol o ran cynnyrch a gwledydd mewn un lle ac yn helpu busnesau i arbed amser a deall y newidiadau a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2021. Mae'n dwyn ynghyd yr wybodaeth sy'n eiddo i sawl adran o'r llywodraeth, gan gynnwys ffin y DU, dyletswyddau, rheolau tarddiad a gweithdrefnau tollau

Cludwyr – y diweddaraf

Rhaid i allforwyr ddarparu'r ddogfennaeth gywir i gludwyr - gan gynnwys datganiadau allforio a'r tystysgrifau ychwanegol sydd eu hangen ar gyfer pethau fel cynhyrchion planhigion ac anifeiliaid - er mwyn osgoi oedi a chadw nwyddau ar y ffin.

Rhaid i gludwyr sy'n mynd i Gaint gael prawf COVID negyddol cyn pen 72 awr ar ôl croesi a chael Trwydded Mynediad Caint cyn mynd i'r porthladd. Gallant gael y drwydded a darganfod pa ddogfennau y dylai masnachwyr eu rhoi iddynt trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth gwirio i weld a yw HGV yn barod ar GOV.UK.

Bydd methu â sicrhau naill ai prawf neu Drwydded Mynediad Caint yn golygu na all y gyrrwr groesi'r ffin a bydd yn cael dirwy o £300.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15th Ionawr 2021