Cronfa ar gyfer Sectorau Penodol – Y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF)

Dylai’r Gronfa ar gyfer Sectorau Penodol ERF fod ar agor i geisiadau erbyn 12pm ar 13 Ionawr a bydd yn parhau ar agor am bythefnos neu tan bod cronfeydd wedi'u hymrwymo'n llawn. Cadwch lygad am gyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ynghylch pryd y bydd y ffurflenni ar-lein ar gael a sut y gellir cyflwyno ceisiadau.

 Mae Cronfa Gymorth i Sectorau Penodol ERF wedi'i thargedu at fusnesau Lletygarwch, Twristiaeth a Hamdden a busnesau cadwyn gyflenwi cysylltiedig  fydd yn teimlo effaith mwy na 60% ar drosiant, a hynny’n sylweddol, o ganlyniad i'r cyfyngiadau a gyflwynwyd ar 4 Rhagfyr 2020 tan y 22 Ionawr 2021.

 Mae'r cronfeydd yn ceisio ategu at fesurau eraill i ymateb i COVID-19 i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

 Mwy o wybodaeth yma  https://fundchecker.businesswales.gov.wales/sectorspecificgrant/cy

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Ionawr 2021