Y gronfa Cadernid Economaidd yn hanfodol i warchod 257 o swyddi gyda cwmni o Bontypŵl

Mae Cronfa Cadernid Economaidd unigryw Llywodraeth Cymru wedi helpu i warchod 257 o swyddi gyda cwmni gweithgynhyrchu rhannau ceir ym Mhontypŵl.

Cafodd ZF Automotive UK Limited, sy’n gyflogwr pwysig yn yr ardal ac sy’n cyflenwi rhannau o frandiau ceir amlwg ledled y byd, wedi gweld effaith sylweddol o’r pandemig.

Er mwyn cefnogi’r cwmni a’i weithwyr yn ystod y cyfnod hynod anodd hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £267,000 i helpu gydag arian parod ac i warchod bywoliaeth y staff. 

Mwy o wyboaeth  Y gronfa Cadernid Economaidd yn hanfodol i warchod 257 o swyddi gyda cwmni o Bontypŵl | LLYW.CYMRU 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Ionawr 2021