Cymorth cyllid allforio ar gyfer busnesau bach

Mae Cyllid Allforio’r DU (UKEF) wedi lansio cynllun gwarant newydd a fydd yn darparu cyfalaf gweithio i allforwyr bach a chanolig i’w helpu i ddod dros effaith Covid-19.

O dan y Cyfleuster Allforio Cyffredinol gall allforwyr wneud cais am gyllid gan bum banc mwyaf y DU gyda chefnogaeth gwarant UKEF. Bydd hyn yn galluogi allforwyr i ryddhau cyfalaf gweithio y gellir ei ddefnyddio ar gyfer costau cysylltiedig ag allforio ac er mwyn cynyddu eu gweithredoedd busnes.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK.

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 4th Ionawr 2021