Cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru 8 Ionawr 2021

 Yn dilyn adolygiad ffurfiol o gyfyngiadau symud lefel rhybudd pedwar, a gyflwynwyd am hanner nos ar 19 Rhagfyr, bydd yr holl fesurau'n parhau yn eu lle.

Mae hyn yn golygu y bydd busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol, lleoliadau lletygarwch, adeiladau trwyddedig a chyfleusterau hamdden yn parhau ar gau.

Rydym yn egluro bod rhaid i bob ystafell arddangos gau. Byddant yn parhau i allu gweithredu trefniadau clicio a chasglu.
Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu pa fesurau ychwanegol y mae angen i archfarchnadoedd a manwerthwyr mawr eu rhoi ar waith i ddiogelu pobl yn y siopau. Rydym hefyd yn adolygu beth arall y mae angen i gyflogwyr ei wneud i amddiffyn pobl yn y gweithle a chefnogi pobl i weithio gartref. 

Mae'r Prif Weinidog yn atgoffa pobl bod rhaid i ni wneud y canlynol o dan y cyfyngiadau symud presennol:

  • Aros gartref.
  • Gweithio o gartref os yw hynny’n bosib.
  • Cadw pellter o 2m oddi wrth eraill.
  • Gwisgo gorchudd wyneb yn yr holl fannau cyhoeddus dan do.
  • Peidio â chwrdd ag unrhyw un y tu allan i’ch aelwyd eich hun neu eich swigen gefnogi.

Darllenwch y cyhoeddiad llawn

https://llyw.cymru/prif-weinidog-cymru-arhoswch-gartref-i-achub-bywydau

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 11th Ionawr 2021