Cynllun Ffyrlo: Diweddariad

Hawliadau mis Rhagfyr

Y dyddiad cau ar gyfer hawliadau mis Rhagfyr oedd 14 Ionawr. Fodd bynnag, os oes gennych esgus rhesymol am beidio â chadw at y dyddiad cau, efallai y bydd CThEM yn derbyn ceisiadau o hyd. Gwnewch hynny cyn gynted ag y bo modd. Mae esgusodion rhesymol ond yn berthnasol ar gyfer ceisiadau hwyr am gyfnodau o fis Tachwedd ymlaen. I gael rhagor o wybodaeth ar esgusodion rhesymol a sut i wneud ceisiadau hwyr, ewch i GOV‌‌‌.UK.

Hawliadau mis Ionawr

Gallwch nawr gyflwyno eich ceisiadau am gyfnodau ym mis Ionawr. Rhaid gwneud y rhain erbyn dydd Llun 15 Chwefror 2021.

Nid oes angen i chi a’ch gweithwyr fod wedi elwa o’r cynllun o’r blaen cyn gwneud cais. I weld os ydych yn gymwys ac i weithio allan faint y gallwch ei hawlio gan ddefnyddio cyfrifiannell CJRS ac enghreifftiau, ewch i  GOV‌‌‌‌.UK.

Ffyrlo i weithwyr gyda chyfrifoldebau gofalu 

Gall gweithwyr ofyn am ffyrlo oherwydd bod ganddynt gyfrifoldebau gofalu yn deillio o’r coronafeirws, megis gofalu am blant sydd gartref oherwydd bod ysgolion neu leoliadau gofal plant ar gau. Gallwch eu rhoi ar ffyrlo a hawlio dan CJRS. 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 29th Ionawr 2021