Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE): Cyngor ar ddefnyddio niwl, chwistrellu a systemau eraill yn ystod y pandemig

Mae HSE wedi cyhoeddi cyngor pwysig ar ei wefan yn ymwneud â systemau a ddefnyddir i ddiheintio adeiladau yn ystod y pandemig. Mae'r canllawiau'n esbonio'r gofynion cyfreithiol ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf, gan gynnwys cyngor ar y cyd gan gyrff iechyd cyhoeddus ar risgiau i iechyd y gellir eu creu trwy ddefnyddio systemau niwl neu chwistrellu y mae'n rhaid cerdded drwyddynt.

Gweler isod y dolenni cyswllt i nifer o bynciau pwysig: 

Y peryglon wrth ddefnyddio systemau diheintio y mae’n rhaid cerdded drwyddynt
Glanhau safleoedd gan ddefnyddio triniaethau niwl, chwistrell neu Uwch Fioled
Y gyfraith ar ddiheintyddion
Defnyddiwch gynnyrch a ganiateir gan HSE yn unig yn y DU
Cyflenwi a chynhyrchu diheintyddion

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 29th Ionawr 2021