Cyfarwyddyd Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch: amddiffyn pobl sy'n gweithio o gartref yn ystod y pandemig coronafeirws

Os oes gan gyflogwyr bobl yn gweithio o gartref o ganlyniad i’r pandemig coronafeirws, mae ganddynt yr un cyfrifoldebau iechyd a diogelwch tuag at weithwyr yn y cartref ag sydd ganddynt ar gyfer unrhyw weithwyr eraill; mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) wedi rhoi cyngor a chyfarwyddyd i gyflogwyr eu dilyn, gan gynnwys 

Mae materion y dylai cyflogwyr eu hystyried yn cynnwys:

  • Pobl yn gweithio ar eu pennau eu hunain heb oruchwyliaeth
  • Gweithio ag offer sgrin arddangos (DSE)
  • Cadw mewn cysylltiad i adnabod arwyddion o straen a phroblemau iechyd meddwl

Ewch i wefan yr HSE i gael rhagor o wybodaeth. 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 20th Ionawr 2021