Gofyn i bobl lywio dyfodol y gweithle yng Nghymru

Yn fuan bydd pobl yng Nghymru yn gallu awgrymu lleoedd yn eu cymunedau lle yr hoffent weithio, fel rhan o uchelgais hirdymor Llywodraeth Cymru i gael tua 30% o’r gweithlu’n gweithio gartref neu’n gweithio o bell.

Disgrifiodd Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, y fenter yn “gyfle i bobl lywio dyfodol y gweithle yng Nghymru.”

Bydd map rhyngweithiol, a fydd i’w weld ar blatfform Commonplace, yn gofyn i bobl a fyddent yn hoffi gweithio o bell, a bydd modd i bobl osod pin ar fan ar y map i ddangos lle yr hoffent weld hyb cydweithio.

Mae’r map rhyngweithiol yn rhan o waith ymchwil a chasglu tystiolaeth i fesur y galw am hybiau gweithio lleol, gan nodi lle y mae eu hangen ac a ydynt ar gael eisoes.  Mae pobl nawr yn gallu cofrestru i dderbyn newyddion am y prosiect, cyn i’r map gael ei lansio ar ddydd Iau 11 Chwefror.

Darllenwch ddatganiad llawn Llywodraeth Cymru i’r wasg yma

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 1st Chwefror 2021