Cyfrif Dysgu Personol: A yw eich anghenion busnes wedi newid o ganlyniad i Covid-19?

Bwriad y rhaglen Cyfrif Dysgu Personol, a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru, yw helpu busnesau i recriwtio talent newydd a goresgyn prinder sgiliau nawr ac yn y dyfodol drwy gefnogi gofynion uwchsgilio cyflogwyr.

Mae’n bosibl fod eich anghenion o ran sgiliau wedi newid o ganlyniad i Covid-19, er enghraifft:

  • efallai bod angen i chi newid y ffordd rydych yn marchnata’ch busnes nawr
  • mae’n bosibl y bydd angen sgiliau digidol newydd ar eich gweithwyr er mwyn addasu i farchnadoedd newydd

Mae’n bosibl y bydd y Cyfrif Dysgu Personol yn gallu helpu drwy wneud y canlynol:

  • cefnogi’r broses o ddatblygu sgiliau eich gweithlu drwy gynnig cyrsiau hyfforddi hyblyg
  • ei gwneud yn bosibl iddyn nhw ennill cymwysterau i’ch helpu chi i lenwi bylchau sgiliau presennol yn eich busnes
  • eich helpu chi i fynd i’r afael â heriau presennol a thyfu eich busnes.

Mae rhagor o wybodaeth a ffurflen mynegi diddordeb i’w gweld ar wefan Porth Sgiliau Busnes Cymru (neu cysylltwch â’ch coleg lleol).

Cyfrif Dysgu Personol | Busnes Cymru Porth Sgiliau (gov.wales)

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15th Ionawr 2021