Gair i'ch atgoffa: Hawliwch 3ydd grant trwy'r Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig ar 29 Ionawr 2021 neu cyn hynny

Mae'r Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig (SEISS) wedi'i ymestyn, ac i wneud cais am y trydydd grant mae'n rhaid bod eich busnes wedi teimlo effaith coronafirws o'r newydd, neu'n parhau i deimlo ei effaith rhwng 1 Tachwedd 2020 a 29 Ionawr 2021.

Mae’r trydydd grant trethadwy werth 80% o’ch elw masnachu misol ar gyfartaledd, wedi’i dalu allan mewn rhandaliad sengl sy’n cwmpasu gwerth 3 mis ’o elw, ac wedi’i gapio ar gyfanswm o £ 7,500.

Os nad oeddech yn gymwys ar gyfer y grant cyntaf a’r ail grant ar sail y wybodaeth yn eich ffurflenni treth Hunanasesiad, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn y trydydd.

Gellir cael gwybodaeth bellach ar:

Darllennwch i weld a allwch hawlio grant trwy’r Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig - GOV.UK (www.gov.uk)

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 6th Ionawr 2021