Grant y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau (Dewisol): Yn cau 5pm 27ain Ionawr 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau (yn bennaf yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a'r sector manwerthu nad ydynt yn hanfodol) gyda chymorth llif arian ac i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith i reoli lledaeniad Covid-19 gan ddechrau ddydd Gwener 4 Rhagfyr 2020

Mae’r gronfa yn cynnwys dau grant ar wahân.

  • Grant Cyfradd Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau

  • Grant y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau (Dewisol): 

Grant y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau (Dewisol): Yn cau 5pm 27ain Ionawr 2021

Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

  • Wedi cael eu gorfodi neu y dywedwyd wrthynt am gau o ganlyniad y cyfyngiadau cenedlaethol a roddwyd ar waith ar gyfer busnesau lletygarwch

  • Bydd y grant hefyd yn cefnogi busnesau cadwyni cyflenwi sy'n gysylltiedig â'r sectorau lletygarwch a rhai busnesau manwerthu sy'n amcangyfrif y bydd y cyfyngiadau diweddaraf a roddwyd ar waith yn arwain at ostyngiad o 40% o leiaf yn eu trosiant ar gyfer mis Rhagfyr 2020 o gymharu â mis Rhagfyr 2019 (neu drosiant mis Medi 2020 os na fasnachwyd ym mis Rhagfyr 2019)

I gael gwybodaeth bellach a gwneud cais ewch i:  : https://www.torfaen.gov.uk/en/Forms/Request/Restrictions-Business-Fund.aspx

Bydd Grant Ardrethi Annomestig y  Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau yn parhau ar agor. I gael gwybodaeth bellach a gwneud cais ewch i: : https://www.torfaen.gov.uk/en/Forms/Request/Business-Fund-NDR-Grant-Hospitality.aspx

Ni all busnesau wneud cais am y grant NDR a'r Grant Dewisol.

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 25th Ionawr 2021