Dyddiad cau Hunanasesu 31 Ionawr 2021

31 Ionawr 2021 yw’r dyddiad cau ar gyfer Hunanasesu. Gall cwsmeriaid gwblhau eu ffurflenni treth ar-lein cyn y dyddiad cau ar amser sy'n gyfleus iddyn nhw. 

Ar ôl i gwsmeriaid Hunanasesu gwblhau eu ffurflen dreth ar gyfer 2019 i 2020, a chyfrifo faint o dreth sy'n ddyledus, gallant sefydlu eu cynllun talu eu hunain i helpu i wasgaru cost eu rhwymedigaethau treth, hyd at werth o £30,000. Gallant ddefnyddio'r cyfleuster hunanwasanaeth Amser i Dalu i sefydlu debydau uniongyrchol misol ar-lein. Bydd llog yn cael ei gymhwyso i unrhyw falans sy'n weddill o 1 Chwefror 2021.

I ddarganfod a ydyn nhw'n gymwys, gall cwsmeriaid fynd i GOV.UK i ddysgu mwy am y gwasanaeth hwn.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan GOV.UK, sy'n cynnwys gwybodaeth am ohirio'ch Hunanasesiad oherwydd COVID-19.
Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13th Ionawr 2021