Chwaraeon Cymru - ailagor Cronfa i Weithwyr Chwaraeon Llawrydd

Mae’r Gronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon wedi'i chynllunio i helpu gweithwyr llawrydd ym maes chwaraeon a gweithgarwch corfforol i adfer y colledion maent wedi'u profi o ganlyniad i'r pandemig.

Mae'r gronfa ar gyfer gweithwyr llawrydd y mae eu gwaith yn darparu gweithgarwch yn uniongyrchol i gyfranogwyr (e.e. hyfforddwyr personol, cyfarwyddwyr/ ymarferwyr a hyfforddwyr cyflogedig) sydd wedi colli o leiaf £2,500 o incwm oherwydd pandemig COVID-19.

Bydd gweithwyr llawrydd sy'n bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn cael £2,500 i adfer eu colledion

Rydych CHI'N gymwys os ydych chi wedi derbyn Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth.

Dylech nodi os cawsoch chi gefnogaeth drwy rownd 1 y Gronfa Gweithwyr Llawrydd, NAD YDYCH yn gymwys am gefnogaeth yn yr ail rownd yma

Mwy o wybodaeth a sut i wneud cais ar Chwaraeon Cymru

Bydd ceisiadau i'r gronfa yn cau am 5pm ddydd Mercher 3ydd Chwefror 2021

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 25th Ionawr 2021