Clwb Busnes Torfaen yn ail-gydio mewn digwyddiadau rhwydweithio rhithwir poblogaidd ar gyfer 2021 wrth i nifer yr aelodau gyrraedd 100

Mae Llais Busnes Torfaen (LlBT), clwb rhwydweithio busnes poblogaidd ac wedi ei hen sefydlu yn ne-ddwyrain Cymru, wedi gweld niferoedd recriwtio aelodau yn codi i fwy na 100 dros y misoedd diwethaf, ac mae newydd lansio ei galendr chwarter cyntaf 2021 o ddigwyddiadau arlein.

Ar ôl addasu’n gyflym i’r pandemig drwy gynnig rhwydweithio ‘rhithwir’ arlein rheolaidd drwy gydol 2020, cynhelir digwyddiad rhwydweithio aelodau LlBT cyntaf 2021 ar ddydd Iau 21ain Ionawr. Caiff hyn ei ddilyn gan ddigwyddiadau misol ar 25ain Chwefror a 25ain Mawrth. Bydd y rhain yn galluogi i’r aelodau barhau i rwydweithio’n rheolaidd, cael arweiniad newydd, rhannu eu profiadau, rhoi cefnogaeth i’w gilydd ynghyd â dysgu gan eraill.

Meddai Kate Hancock o Metro Bank Plc “Mae digwyddiadau rhwydweithio arlein LlBT wirioneddol wedi fy ngalluogi i ailgysylltu gyda’r aelodau nad oeddwn wedi eu gweld am beth amser. Mae’r fformat yn wych ac yn caniatáu i ni gael ein cyflwyno i bawb a chael gwybod ychydig am eu busnes, tra bo’r swyddogaeth sgwrsio wedi caniatáu i mi drefnu cyfarfodydd 1 i 1 gyda’r busnesau hynny rwyf eisiau siarad ymhellach â nhw. Mae’r grŵp yn gyfeillgar iawn ac anogir dialog agored, sy’n creu teimlad o gydweithredu ac awyrgylch lle gellir ymlacio heb unrhyw bwysau i werthu.”

Meddai aelod newydd, Neil Reynolds o Reynolds Financial Ltd “Ymunais y llynedd ac fel unrhyw beth newydd, nid ydych yn siŵr iawn beth i’w ddisgwyl, Fodd bynnag, roedd cyfarfod Llais Busnes Torfaen yn groesawgar ac rwy’n falch iawn i mi ymuno. Digon o bobl i rwydweithio gyda nhw a chyfnewid syniadau gyda nhw.”

Mae aelodaeth LlBT nawr yn 100 ac yn cynnwys busnesau wedi eu sefydlu ynghyd â busnesau newydd ar draws amrediad eang o sectorau ledled Torfaen, de-ddwyrain Cymru a thu hwnt.

Yn cael ei arwain gan arweinwyr busnes lleol, mae Llais Busnes Torfaen yn croesawu aelodau newydd ac yn parhau i gynnig aelodaeth arlein am ddim hyd at ddiwedd mi Ebrill 2021 i fusnesau a busnesau newydd.

Mae rhagor o wybodaeth am Lais Busnes Torfaen, sut i ymuno a rhestr o’r aelodau presennol i’w gweld yma

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15th Ionawr 2021