Prifysgol De Cymru, Rhaglen Partneriaeth ac Ymgysylltiad

Mae Rhaglen Partneriaeth ac Ymgysylltiad PDC yn galluogi sefydliadau i gael yr arbenigedd sydd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae’r rhaglen yn ariannu ymchwil cynnar, dichonoldeb a chefnogaeth ddiagnostig o dan nifer o themâu gan gynnwys: Twf Economaidd a Ffyniant; Gwella Sgiliau’r Gweithlu; Sefydlu Partneriaethau Diwydiannol-Academaidd, a Ffyniant Dinesig ac Ymgysylltiad.

 Mae eu tîm ymroddedig o Reolwyr Ymgysylltiad yn cefnogi sefydliadau i ddatblygu llwybrau ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol.  Gall hyn gynnwys: datblygu partneriaeth diwydiant-prifysgol; cyfleoedd am ymchwil ar y cyd; ymchwil neu ymgynghoriaeth; dyluniad a chyflenwad DPP neu hyfforddiant a, rhannu cyfleusterau a chyfarpar.

https://www.southwales.ac.uk/business-services/usw-exchange-events-membership/usw-partnership-and-engagement/

https://vimeo.com/481280034

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 29th Ionawr 2021