Lles ac iechyd meddwl: Gwybodaeth i'r gymuned fusnes: Busnes Cymru

Mae hwn yn gyfnod digynsail ac os ydych yn hunangyflogedig neu’n berchennog busnes, bydd COVID-19 yn achosi lefel o ansicrwydd.

Mae cyfarwyddyd a gwybodaeth ar Les ac Iechyd Meddwl ar gyfer y gymuned fusnes ar gael drwy wefan Busnes Cymru.  Mae Busnes Cymru wedi datblygu dull integredig i gefnogi perchnogion busnes yn ystod yr argyfwng hwn, gan ymgorffori sgyrsiau ar les mewn sesiynau cynghori a gweminarau. Gall y llinell gymorth a chynghorwyr busnes hefyd adnabod perchnogion busnes sy’n arddangos pryderon iechyd meddwl drwy sgwrsio, gan eu galluogi i gyflwyno ffynonellau cymorth a’u cyfeirio fel y bo’n briodol.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15th Ionawr 2021