Gweithio o gartref? Edrychwch i weld os gallwch hawlio gostyngiad yn y dreth ar gyfer eich treuliau gwaith

Efallai y gallwch hawlio gostyngiad yn y dreth am gostau aelwyd ychwanegol os ydych yn gorfod gweithio o gartref yn rheolaidd, naill am yr wythnos gyfan neu ran o’r wythnos. Mae hyn yn cynnwys gorfod gweithio o gartref oherwydd coronafeirws (COVID-19).

Ni allwch hawlio gostyngiad os ydych yn dewis gweithio o gartref.

Mae costau ychwanegol yn cynnwys pethau fel gwresogi, biliau dŵr gyda mesurydd, yswiriant cynnwys tŷ, galwadau busnes neu gysylltiad band eang newydd. Nid yw'n cynnwys costau a fyddai’n aros yr un fath pe byddech yn gweithio o gartref neu mewn swyddfa, megis llog morgais, rhent neu dreth y cyngor.

Gallwch naill ai hawlio gostyngiad yn y dreth am:

  • £6 yr wythnos o 6 Ebrill 2020 (ar gyfer blynyddoedd trethi blaenorol y gyfradd yw £4 yr wythnos) – ni fydd angen i chi gadw tystiolaeth o’r costau ychwanegol
  • Yr union swm mewn costau ychwanegol a achoswyd dros y swm wythnosol – byddwch angen tystiolaeth megis derbynebau, biliau neu gontractau

Byddwch yn cael gostyngiad yn y dreth yn seiliedig ar y gyfradd rydych yn talu trethi arni. Er enghraifft, os ydych yn talu cyfradd sylfaenol y dreth o 20% ac yn hawlio gostyngiad ar £6 yr wythnos, byddech yn cael £1.20 yr wythnos fesul wythnos mewn gostyngiad (20% o £6).

Mwy i’w weld gan CThEM 

https://www.gov.uk/tax-relief-for-employees/working-at-home?&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=p87&utm_content=wfh

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 20th Ionawr 2021