Gweminarau profi COVID-19 yn y gweithle a gwybodaeth ychwanegol

 Mae profi cyflym, rheolaidd ar gyfer COVID-19 yn rhan hanfodol o reolaeth risg i gadw’ch staff, cwsmeriaid a’ch busnes yn ddiogel.

Dyw bron i 1 ym mhob 3 o bobl gyda coronafeirws ddim yn dangos symptomau, felly mae’n bwysig profi’n rheolaidd i helpu i atal y lledaeniad.

Mae profion cyflym dwywaith yr wythnos ar gael i bobl sydd ddim yn gallu gweithio o gartref, a gall busnesau â 10 neu fwy o gyflogeion gael profion cyflym COVID-19 am ddim trwy ymuno â rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer profion yn y gweithle.

Dysgwch ragor trwy fynychu gweminar ar brofion COVID-19 yn y gweithle ar 28ain a 29ain Gorffennaf. Cofrestrwch trwy ddanfon e-bost at Covid19CommunityTesting@gov.wales

Cymerwch gipolwg y taflenni gwybodaeth ar brofi yn y gweithle ac asedau sydd ar gael i’w defnyddio yn y gweithle.

Rhagor o wybodaeth ar gael yn 

Source: Visit Wales Industry News; 16th July 

 

 


 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Gorffennaf 2021