CThEM: Cynllun Ad-daliad Tâl Salwch Statudol Coronafeirws

Bydd y Cynllun yn ad-dalu taliadau Tâl Salwch Statudol a dalwyd gan gyflogwyr i gyflogeion presennol neu cynt.  Mae’r gwasanaeth ar-lein byddwch yn ei ddefnyddio i wneud cais yn fyw nawr.

Gallwch hawlio hyd at bythefnos o Dâl Salwch os:

  • ydych chi eisoes wedi talu tâl salwch eich cyflogai
  • ydych chi’n hawlio ar ran cyflogai sy’n gymwys ar gyfer tâl salwch oherwydd coronafeirws
  • oes gennych gynllun PAYE a grëwyd ac a ddechreuwyd ar neu cyn 28 Chwefror 2020
  • oedd gennych lai na 250 o gyflogeion ar 28 Chwefror 2020 ar draws eich cynlluniau PAYE eich hun 

Am ragor o fanylion manwl, gan gynnwys: 

  • Y mathau o gytundebau cyflogaeth sy’n cael eu cynnwys
  • Yr hyn y gallwch ei hawlio
  • Cofnodion y mae'n rhaid i chi eu cadw
  • Sut i wneud cais

 

ewch i ………….

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 12th Gorffennaf 2021