Gwnewch ddewis doeth a recriwtio prentis.

apprentices

Mae recriwtio prentis yn ffordd wych o helpu i gryfhau eich busnes mewn ffordd gost-effeithiol gyda thalent newydd a ffres.

Yn ogystal â chefnogi person ifanc i gamu ar yr ysgol yrfa,

byddwch yn gweithio gyda darparwr hyfforddiant a fydd yn eich helpu i ddatblygu rhaglen hyfforddi bersonol sy’n cefnogi eich anghenion busnes penodol chi nawr ac yn y dyfodol.

Mae cymhellion recriwtio prentisiaid Llywodraeth Cymru yn golygu y gallai busnesau yng Nghymru, dim ots beth yw eu maint neu eu sector, fod yn gymwys i gael hyd at £4,000 o gymorth ar gyfer pob prentis maen nhw’n ei recriwtio. Gwnewch ddewis doeth, ewch i https://llyw.cymru/prentisiaeth neu ffonio 03000 6 03000 i gael gwybod mwy

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 28th Gorffennaf 2021