Cyflwyno'r papur £50 polymer newydd

Dechreuwyd dosbarthu papur £50 polymer newydd Banc Lloegr ar 23 Mehefin 2021. Mae’n cynnwys wyneb y gwyddonydd Alan Turing. Bydd y darn newydd ar gael mewn canghennau ac mewn peiriannau twll yn y wal yn y dyddiau a’r wythnosau nesaf.

Mae’r darn £50 polymer yn cynnwys nodweddion diogelwch uwch. Bydd yn ymuno â £5 Churchill, £10 Austen ac £20 Turner, sy’n golygu bod holl arian papur Banc Lloegr ar gael fel rhai polymer bellach.

Mae adnoddau ar gael i helpu busnesau i wirio darnau arian papur a pholymer, gan gynnwys posteri i’w lawrlwytho, llyfrynnau a thaflenni, ac maen nhw ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Ffynhonnell: Busnes Cymru https://businesswales.gov.wales/cy/news-events

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 2nd Gorffennaf 2021