Rhaglen newydd i helpu mwy o gwmnïau o Gymru i allforio'n fyd-eang

Mae rhaglen newydd i helpu cwmnïau o Gymru nad ydynt erioed wedi allforio o'r blaen i werthu eu cynnyrch mewn marchnadoedd rhyngwladol newydd yn cael ei lansio gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething.

Bydd y Rhaglen Allforwyr Newydd, sy'n un o'r mentrau cymorth newydd sy'n cael ei chyflwyno fel rhan o gynllun gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer Allforio, yn cefnogi cwmnïau nad ydynt erioed wedi allforio o'r blaen neu sydd wedi allforio'n ysbeidiol, i werthu eu nwyddau a'u gwasanaethau ledled y byd.

Mae deg cwmni o wahanol sectorau ledled Cymru yn cael eu recriwtio i'r rhaglen, a fydd yn para tua 10 mis. Byddant yn cael cymorth dwys i ddatblygu eu capasiti a'u gallu i allforio, gan eu helpu i ddod yn allforwyr rheolaidd.

Bydd y cymorth yn canolbwyntio ar allforio i Iwerddon i ddechrau, a fydd yn gweithredu fel marchnad gychwynnol i'r cwmnïau sy'n cymryd rhan.

Darllenwch ddatganiad Llywodraeth Cymru i’r Wasg yn llawn

 https://llyw.cymru/rhaglen-newydd-i-helpu-mwy-o-gwmniau-o-gymru-i-allforion-fyd-eang

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 19th Gorffennaf 2021