CWT: Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr: Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau 30ain Gorffennaf a phecynnau noddi ar gael

TCVA-2021-Sponsorship-Packages-Header

Cynhelir digwyddiad cyntaf Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr Torfaen ar ddydd Sadwrn 22ain Hydref 2021. Byddant yn cydnabod y cyfraniad y mae grwpiau cymunedol, gwirfoddolwyr a busnesau yn eu gwneud yn Nhorfaen.

Mae enwebiadau ar gyfer y gwobrau, gan gynnwys gwobr busnes, yn cau am hanner dydd ar 30ain Gorffennaf. Mae gwybodaeth bellach a’r ffurflen enwebu i’w gweld yn: https://tvawales.org.uk/nominate-your-volunteer-2021/

Mae Cynghrair Wirfoddol Torfaen (CWT) yn helpu i ariannu’r digwyddiad ac yn gyfnewid am nawdd, maent yn cynnig amrywiol gyfleoedd hysbysebu a llawer mwy.

Mae nifer o opsiynau noddi hyblyg ar gael, gan gynnwys pecynnau Aur, Arian ac Efydd, ynghyd â’r cyfle i gyfrannu gwobrau.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://tvawales.org.uk/2021/07/12/news-torfaen-community-and-volunteer-awards-sponsorship-available/

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 14th Gorffennaf 2021