GWOBRAU'R LLUOEDD ARFOG YNG NGHYMRU - CYFLE I NODDI YN 2021.

Addewid gan y genedl yw Cyfamod y Lluoedd Arfog sy’n sicrhau bod y rheiny sy’n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, a’u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg a gyda pharch yn y cymunedau, economi a chymdeithas y maen nhw’n eu gwasanaethu. Mae Gwobrau’r Lluoedd Arfog yng Nghymru’n arf allweddol wrth ymwreiddio’r berthynas yma.  Cafodd y gwobrau, sy’n bod ers 2015, eu canslo yn 2020 oherwydd y pandemig.  Serch hynny, y gobaith yw y bydd y digwyddiad arbennig yma’n dychwelyd yn 2021.

Mae’r Gwobrau’n cydnabod cyfraniadau neilltuol i Amddiffyn gan unigolion a sefydliadau, milwrol a dinesig, o’r sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector. Mae yna bedair gwobr am gyfraniadau i:

  • Chwaraeon
  • Ieuenctid a’r Cadetiaid
  • Cyfamod y Lluoedd Arfog
  • Cyfraniad drwyddo draw at Amddiffyn

Gofynnir nawr am fynegiannau o ddiddordeb mewn noddi’r gwobrau:  

  • Prif noddwr (£5,000)
  • Categorïau penodol (£2,000)

Gellir cynnig brandio, hysbysebu, cydnabyddiaeth a chyfleoedd i rwydweithio (yn y digwyddiad) i noddwyr.  Bydd y seremoni wobrwyo ar 25ain Tachwedd 2021 yng Nghaerdydd.

Am ragor o wybodaeth, gwelwch y ddogfen/llythyr atodedig

Manylion pellach o’r Uwchgapten Craig Middle (atebwch erbyn 18fed Gorffennaf 2021 os gwelwch yn dda)

E-bost: Craig.Middle330@mod.gov.uk

Ffôn:  07720 038283 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 21st Mehefin 2021