Advances Wales: Buddsoddiad i gwmni peirianneg Meritor o Gwmbrân

Yn ôl y Journal for Science, Engineering and Technology, mae Meritor wedi cael cefnogaeth am gynllun gwerth £31.9 miliwn i ddatblygu geriad pŵer ‘clyfar’ heb allyriadau ar gyfer cerbydau nwyddau trwm er mwyn rheoli lefelau eithriadol o bŵer trydanol. Esboniodd John Bennett, Is-lywydd a Phrif Swyddog Technoleg ym Meritor: “…….Bydd y dechnoleg yma’n rhoi ateb i dargedau lleihau CO2, yn ogystal â buddion eraill fel effeithlonrwydd gwell, llai o bwysau, cyrhaeddiad hirach a mwy o hyblygrwydd o gymharu â’r systemau presennol.” 

Darllenwch y stori lawn ar dudalen 5

https://businesswales.gov.wales/innovation/sites/innovation/files/documents/Issue%2096.pdf

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9th Mehefin 2021