Cronfa Reimagine Art Fund

Mae’r cynllun yma’n ceisio helpu’r sector amgueddfeydd ac orielau i adfer ei hun ar ôl pandemig Coronafeirws. Bydd yn rhoi grantiau bach o rhwng £5,000 a £15,000 a grantiau mwy o rhwng £15,000 a £50,000 i amgueddfeydd, orielau, tai hanesyddol, archifau, llyfrgelloedd, asiantaethau a gwyliau ar draws y DU i’w helpu wrth iddyn nhw ail-ffurfio’u gweithgareddau a chreu arbenigedd, capasiti a chysylltiadau tu fewn a thu allan i’r sector. 

Mae’n rhai i ymgeiswyr ymdrin ag o leiaf un o bedwar maes blaenoriaeth Art Fund ar gyfer cefnogaeth:

  • casgliadau
  • digidol
  • ymgysylltiad
  • a gweithlu 

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau: 5.30pm 5ed Gorffennaf 2021. 

Rhagor o wybodaeth: Cronfa Reimagine Art Fund

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 14th Mehefin 2021