Gwobr Mentrwyr Barclays – Enwebiadau ar gyfer 2021 ar agor nawr

Nawr yn eu 6ed flwyddyn, mae’r gwobrau yma’n dathlu mentrwyr y DU am eu harloesi a chreu newid cymdeithasol mewn ffyrdd unigryw a chadarnhaol a thwf sy’n helpu symud y DU ymlaen. Ar ôl rowndiau rhanbarthol bydd rownd derfynol genedlaethol yn Llundain. 

Mae wyth categori yn y gwobrau, yn amrywio o fusnesau cychwynnol hyd at estyniad rhyngwladol.

Mae enwebiadau’n cau am hanner nos Wener 2 Gorffennaf 2021.

Am wybodaeth bellach, y meini prawf a sut i wneud cais, ewch at wefan Barclays.

 Barclays website.

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 9th Mehefin 2021