Brexit: defnyddio'r marc UKCA

Mae’r marc UKCA (Marc Asesiad Cydymffurfiaeth y DU) yn farc cynnyrch DU newydd a ddefnyddir ar gyfer nwyddau sy’n cael eu gosod ar y farchnad yn Ynysoedd Prydain (Cymru, Lloegr a’r Alban). Mae’n cwmpasu’r rhan fwyaf o nwyddau yr oedd angen rhoi marc y CE arnynt, a elwir yn nwyddau ‘dulliau newydd’. 

Daeth marc UKCA i rym ar 1 Ionawr 2021. Fodd bynnag, er mwyn rhoi amser i fusnesau addasu i’r gofynion newydd, byddwch yn gallu defnyddio’r marc CE hyd 1 Ionawr 2022 yn y rhan fwyaf o achosion.

Mae Llywodraeth y DU wedi cynhyrchu canllawiau sy’n esbonio sut i ddefnyddio’r marc UKCA. Rhagor o wybodaeth yn  Using the UKCA marking - GOV.UK (www.gov.uk) sy’n cynnwys adrannau ar:

  • Gwirio i weld os oes angen i chi ddefnyddio’r marc UKCA newydd
  • Pryd i ddefnyddio’r marc UKCA
  • Sut i ddefnyddio’r marc UKCA
  • Dogfennau technegol
  • Rhagor o wybodaeth

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Mehefin 2021