COVID-19: Creu digwyddiadau sy'n ymwybodol o

Mae canllawiau ar gyfer trefnwyr digwyddiadau lle mae pobl yn ymgasglu dan reoliadau yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19) ar gael yn https://llyw.cymru/creu-digwyddiadau-covid-effro-html

Bwriad yr wybodaeth yw helpu pawb sy’n trefnu, mynychu a rheoleiddio digwyddiadau dan do ac awyr agored yng Nghymru i ddeall sut i weithredu yn ystod y pandemig hwn a lleihau’r risgiau i weithwyr, contractwyr (gan gynnwys rhai hunangyflogedig), gwirfoddolwyr a phobl sy’n mynychu digwyddiadau. Mae’r arweiniad hefyd yn nodi rhai o’r cyfyngiadau a’r gofynion cyfreithiol sy’n berthnasol i ddigwyddiadau a drefnir

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Mehefin 2021