Galwad ar fusnesau yn Ne-ddwyrain Cymru i lunio'r cymorth y mae arnynt ei angen ar gyfer tyfu yn y dyfodol

Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cysylltu â busnesau i bennu’r gwasanaethau y mae arnynt eu heisiau ar gyfer tyfu yn y dyfodol.

Mae bwrdd y Cyngor Busnes yn gyfrifol am roi llais i anghenion busnesau, gan nodi blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau cymorth presennol a chynllunio rhaglenni cymorth y dyfodol, gan sicrhau bod llais busnesau wrth graidd strategaeth a phroses llunio penderfyniadau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Ac yntau wedi’i ymrwymo i bennu a hwyluso modd o gael at yr offer a’r gwasanaethau sydd eu hangen i helpu busnesau yn y rhanbarth i ddatblygu ac i dyfu, lansiodd Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd arolwg i ganfod yr hyn y mae busnesau’n ei gredu yw’r cymhellion allweddol i wneud i fusnesau lwyddo.

Rhagor o wybodaeth yma a gweld yr arolwg  

Galwad ar fusnesau yn Ne-ddwyrain Cymru i lunio’r cymorth y mae arnynt ei angen ar gyfer tyfu yn y dyfodol - Cardiff Capital Region 

Arolwg Mewnwelediadau Busnes Survey (surveymonkey.co.uk)

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 23rd Mehefin 2021