FfBB a Superfastbiz yn lansio cyfres o ddigwyddiadau ar y cyd!

Bydd arbenigwyr yn y ddau bwnc yn rhoi cyngor cyn y bydd sesiynau i ddangos sut all gwasanaethau digidol gynnig help llaw.

Gwerthu Ar-lein yn y DU a Thramor

• Rhan 1: Paratoi i werthu ar-lein mewn marchnadoedd tramor – 18fed Mehefin

• Rhan 2: Gwerthu Ar-lein: E-fasnach Uwch – nifer o ddyddiadau ar gael

Gweld dyddiadau a bwcio 

Gweithio’n Gallach, Gweithio’n Fwy Diogel: Heb straen

• Rhan 1: Sut i weithio o bell heb straen – 21ain Mehefin

• Rhan 2: Gweithio’n fwy clyfar, Gweithio’n fwy Diogel – nifer o ddyddiau ar gael

Gweld dyddiadau a bwcio

Mae’r pedair gweminar ar agor i bob busnes.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4th Mehefin 2021