Uned Meddygfa Ddydd newydd yn agor yn Ysbyty St Joseph

st josephs

Mae’r Uned Meddygfa Ddydd yn Ysbyty St Joseph, Casnewydd wedi agor gan alluogi i fwy na 500 o driniaethau y mis gael eu hymgymryd. Datblygwyd yr Uned fodern ar ôl buddsoddiad £3m. Mae ffocws yr ysbyty ar ddatblygiadau mewn anesthesia a thechnegau llawfeddygol yn golygu nad yw pob triniaeth lawfeddygol yn golygu gorfod aros dros nos.

Agorwyd yr Uned gan Bob Andrews, Prif Swyddog Gweithredol Benenden Health. Fel rhan o Rwydwaith Iechyd Benenden, mae ysbyty St Joseph yn derbyn cleifion o bob cwr o Gymru a De-orllewin Lloegr.

Darllenwch y datganiad llawn i’r wasg yma https://www.stjosephshospital.co.uk/latest-news/4799/first-patients-through-the-doors-as-%C2%A33m-day-surgery-unit-opens/

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4th Mehefin 2021