Cyllid Newydd i Leihau Effaith Amgylcheddol Deunydd Pecynnu Plastig

Mae Her Deunydd Pecynnu Plastig Cynaliadwy Smart Ymchwil ac Arloesi’r DU wedi cyhoeddi cystadleuaeth newydd £7 miliwn ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu a arweinir gan fusnesau sy’n canolbwyntio ar ddatrys problemau gyda chynaliadwyedd deunydd pecynnu plastig. 

Dyfernir grantiau rhwng £200,000 o £4 miliwn fesul prosiect i fusnesau wedi eu cofrestru yn y DU a sefydliadau/cyrff eraill sy’n gweithio ar syniadau arloesol ar gyfer lleihau deunydd pecynnu plastig, ail-ddefnyddio, ail-lenwi a newid ymddygiad. 

Dyddiad Cau Gwneud Cais: 11am 8fed Medi 2021. 

Rhagor yma Cyllid newydd i leihau effaith amgylcheddol deunydd pecynnu plastig – UKRI

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 7th Mehefin 2021