Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth: Y diweddaraf am y 4ydd a'r 5ed Grant

Mae’r cynllun wedi cau nawr ar gyfer ceisiadau ar gyfer y 4ydd grant.

Bydd pumed grant o Fai 2021 tan fis Medi 2021 ar agor i geisiadau o ddiwedd Gorffennaf 2021 ymlaen. Os ydych chi’n gymwys ar sail eich datganiadau treth, bydd CThEM yn cysylltu â chi tua chanol Gorffennaf 2021 i roi dyddiad i chi ar gyfer cyflwyno cais.

Mae’r grant yn drethadwy ac yn cael ei dalu mewn un taliad.

Bydd canllaw ar gyfer hawlio’r grant ar gael erbyn diwedd Mehefin 2021.

Mae gwybodaeth ar gael yn Self-Employment Income Support Scheme fifth grant - GOV.UK (www.gov.uk)

  • Pwy sy’n gallu hawlio
  • Pryd mae’n rhaid eich bod chi wedi masnachu
  • Eich datganiadau treth
  • Penderfynu a allwch chi hawlio
  • Sut mae’r pumed grant yn wahanol
  • Faint allwch chi ei gael

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 4th Mehefin 2021