Cystadleuaeth #BeYourOwnBoss TikTok

Ar agor i drigolion y DU sy’n 18 oed a throsodd, mae’r gystadleuaeth yma’n chwilio am berchnogion busnes posibl gyda’r wybodaeth a’r etheg gwaith a allai droi eu syniad i fod yn fenter lwyddiannus. 

Bydd angen i ymgeiswyr greu fideo 30-60 eiliad ar TikTok fel rhan o’u cais, yn gwerthu eu syniadau ac yn esbonio’r camau y bydden nhw’n eu cymryd i’w gwireddu. Mae gwobr gyntaf o £5,000 ynghyd â sesiynau mentora, marchnata gyda TikTok a Purposeful Project, yn ogystal â chyngor ariannol a busnes. 

Dyddiad cau: 11.59pm 30ain Mehefin 2021. 

Deg cystadleuydd i’r rhestr fer a chyhoeddi’r enillydd ar 7fed Gorffennaf 2021. 

Gwybodaeth bellach: Cystadleuaeth #BeYourOwnBoss TikTok

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 14th Mehefin 2021