Gwobrau Cymuned a Gwirfoddolwyr Torfaen: Enwebiadau nawr ar agor

TVA-Volunteer-Awards-Graphic-v3-01-scaled

Ydych chi erioed wedi bod eisiau amlygu nodweddion rhywun sy’n dangos anhunanoldeb, defosiwn a gwasanaeth i’r gymuned, ac sydd yn eich barn chi yn haeddu cydnabyddiaeth ehangach?

Efallai eich bod eisiau dwyn sylw at fudiad sydd wedi rhoi hwb i’ch cymuned gyda’u gweithgareddau?

Mae enwebiadau nawr yn agored ar gyfer Gwobrau Cymuned a Gwirfoddolwyr Torfaen, sy’n cynnwys un ar gyfer Busnes y Flwyddyn (yn cydnabod busnes lleol am ei gyfraniad a’i effaith yn y gymuned).

Cau i enwebiadau: 30ain Gorffennaf 2021 

Manylion pellach a meini prawf yn https://tvawales.org.uk/nominate-your-volunteer-2021/

 

Wedi ei bostio ar Dydd Sul 27th Mehefin 2021