BBaCH yng Nghymru yn parhau i dderbyn cyfraniad 75% tuag at PTG hyd at fis Chwefror 2022

Ym mis Medi 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynnydd yn y cyfraniad ariannol (75%) ar gyfer Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth cymwys i’w helpu i fod yn fwy hygyrch a chost-effeithiol ar gyfer BBaCh yng Nghymru. Mae PTG yn elfen graidd o gynnig Ymchwil a Datblygu a menter Cymru i fusnesau.

Mae Llywodraeth Cymru nawr wedi ymestyn y cynnig hwn i 2022 (rhaid cyflwyno cynigion erbyn hanner dydd ar ddydd Mawrth 2il Chwefror 2022) mewn ymdrech i annog mwy o fusnesau i elwa o’r rhaglen. 

Gall busnesau o bob sector gwneud cais.

Rhagor o wybodaeth yma

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 21st Mehefin 2021