Briff Arloesi Llywodraeth Cymru: Mehefin 2021

Porth Arloesi Cymru

Mae labordai cenedlaethol y DU  yn dod at ei gilydd i gynnig y gallu, yr arbenigedd a'r cyfleusterau mwyaf datblygedig yn dechnolegol sydd ar gael yn y DU mewn dull rhanbarthol un pwynt mynediad digynsail, "Porth Arloesi Cymru". Bydd y cydweithio hwn yn rhoi mwy o gyfleoedd i gwmnïau ysgogi buddsoddiad gwerth biliynau o bunnoedd gan lywodraeth y DU yn y cyfleusterau uwch hyn i gefnogi economi'r DU a helpu i gyflymu arloesedd. Bydd Porth Arloesi Cymru yn helpu cwmnïau i lywio'r dirwedd sy'n aml yn gymhleth a chysylltu'n gyflym â'r adnodd priodol mewn modd symlach. Bydd Porth Arloesi Cymru yn symleiddio ac yn 'lefelu' y tir gan ddod â'r asedau cenedlaethol hyn at ei gilydd i un pwynt ymholi lle gall cwmnïau ymgysylltu'n hawdd ag unrhyw ran o'r asedau cenedlaethol hyn a chael cyngor technegol cyflym a pherthnasol.

Darllenwch fwy am Porth Arloesi Cymru 

 

Dyfodol arloesi yng Nghymru

Mae Tîm Arloesi Llywodraeth Cymru wrthi'n ystyried dull newydd o fynd i’r afael ag arloesi yng Nghymru. Rydym wedi comisiynu dau ddarn o ymchwil ar arloesi yng Nghymru a ledled y byd, ac rydym bellach wedi cynnal tri digwyddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid o fewn Llywodraeth Cymru ac yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. Gallwch ddod o hyd i'r adroddiadau ymchwil a'r argymhellion yma.

Os hoffech fynegi eich barn, anfonwch e-bost at InnovationStrategy@gov.cymru i gyfrannu at y drafodaeth.

 Mwy o newyddion Arloesi o’r bwletin ar gael, gan gynnwys digwyddiadau i ddod https://content.govdelivery.com/accounts/UKWALES_CY/bulletins/2e404fa

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 21st Mehefin 2021