Ydych chi'n wneuthurwr yn Torfaen sydd angen arweiniad ynghylch COVID-19 yn y gweithle?

 covid-19-5073811_640

 Mae Profi, Olrhain, Diogelu a thîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Torfaen yn cynnal Clinig Busnes Ar-lein - Dydd Mercher 24ain Mawrth - 1pm - 2.30pm

 Beth fydd yn cael sylw: 

  • Cyflwyniad i'r system TTP yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol ac amlinelliad o sut mae'r system yn gweithio 
  • Sut y gall TTP eich helpu chi a sut y gallem ryngweithio â'ch busnes 
  • Camau allweddol i fusnesau eu cymryd i sicrhau ymateb effeithlon ac effeithiol i COVID-19 pan fydd achosion yn cael eu canfod yn y gweithle 
  • Gwersi a ddysgwyd o glystyrau ac achosion o'r gorffennol 
  • Holi ac Ateb

 Archebwch yma: http://eventpilot.evolutive.co.uk/eventDetails.aspx?siteId=467&eventNo=20131

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 19th Mawrth 2021