Ydych chi'n fusnes mân-werthu yn Nhorfaen sydd angen arweiniad ynghylch COVID-19 yn y gweithle?

COVID secure

Wrth i’r sector mân-werthu baratoi i ail-agor, mae Profi, Olrhain, Diogelu a thîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Torfaen yn cynnal

Clinig Busnes Ar-lein - Dydd Mercher Ebrill 14 o 1yp - 2.30yp

Beth fydd yn cael sylw:

  • Cyflwyniad i'r system TTP yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol ac amlinelliad o sut mae'r system yn gweithio
  • Sut y gall TTP eich helpu chi a sut y gallem ryngweithio â'ch busnes
  • Camau allweddol i fusnesau eu cymryd i sicrhau ymateb effeithlon ac effeithiol i COVID-19 pan fydd achosion yn cael eu canfod yn y gweithle
  • Gwersi a ddysgwyd o glystyrau ac achosion o'r gorffennol
  • Holi ac Ateb
Archebwch yma: 

 

 

 

 

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 26th Mawrth 2021