Rhaglen ariannu o'r Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer 2021/22

Yn ystod y flwyddyn ariannol sydd i ddod (Ebrill 2021 hyd Fawrth 2022) mae Cyngor Celfyddydau Cymru’n bwriadu dosbarthu dros £20miliwn o arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi sector y celfyddydau - gyda chyfleoedd ariannu i unigolion a sefydliadau fel ei gilydd. Bydd hyn ar gael trwy raglen dreigl o gefnogaeth a bydd yn cynnwys grantiau bach a mawr.  Bydd rhaglen barhaus o ariannu grantiau bach a fydd yn cael ei hystyried ar gylchred chwe wythnos, yn ogystal â grantiau mawr o hyd at £150,000.

 Rhagor o wybodaeth yma https://arts.wales/cy/newyddion-swyddi-chyfleoedd/cyngor-celfyddydau-cymru-yn-cyhoeddi-ei-raglen-gydag-arian-y-loteri

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 26th Mawrth 2021