Estyniad o 12 mis i'r cynllun sy'n rhoi hoe rhag talu ardrethi busnes

Bydd y gwyliau ardrethi ar gyfer y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru yn cael eu hymestyn am 12 mis arall, mae’r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi.

Mae'r pecyn sy’n werth £380m yn rhoi hoe am flwyddyn rhag talu ardrethi busnes i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol o hyd at £500,000, yn ogystal ag elusennau, gan fynd y tu hwnt i'r hyn a gyhoeddwyd yn Lloegr. Mae hyn yn rhoi hwb y mae mawr ei angen i fusnesau bach a chanolig eu maint sy'n ei chael yn anodd ymdopi ag effeithiau'r pandemig.

Bydd y pecyn hwn, ar y cyd â'n cynllun Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach, yn sicrhau na fydd mwy na 70,000 o fusnesau yn talu unrhyw ardrethi o gwbl yn 2021-22.

Mae'r Gweinidog hefyd wedi ymrwymo i ddarparu rhyddhad ardrethi o 100% i fusnesau ac elusennau yn y sector hamdden a lletygarwch ar gyfer 2021-22.

Darllenwch Ddatganiad i'r Wasg Llywodraeth Cymru yma 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 8th Mawrth 2021